hoe een hele regio te mobiliseren rond elke winkelopening.

Cliënt:
Decathlon
Release Date:
Categorie:
Merk ervaring
Bezoekersaantallen genereren bij elke implementatie van nieuwe winkels op de Belgische en Nederlandse markt met een verenigende slogan: "Decathlon, het grootste sportterrein".

Maak van de opening van de winkel een voorwendsel om sport en sportclubs in het verzorgingsgebied te promoten.

Het idee is om sportclubs te betrekken bij het bevorderen van sport in het algemeen en hun discipline in het bijzonder bij de inwoners van het verzorgingsgebied van de toekomstige winkel.

Na de sportactiviteiten in de regio te hebben geïdentificeerd en alle informatie te hebben verzameld die nuttig is voor de bevordering ervan, hebben wij een gids en een plan ontworpen met alle informatie die nuttig is voor de beoefening van een sport in de regio.

De informatie werd met de bewoners op de strategische punten van de regio uitgewisseld in de vorm van een plan dat tegelijkertijd de "sport"-punten van de stad maar ook de locatie van de Decathlon-winkel aangaf.

Tijdens het openingsweekend werden Decathlon fiets-taxi stations opgezet om klanten op een leuke en vriendelijke manier naar de winkel te brengen. De foto's van deze evenementen werden op Facebook gezet, de beste werden beloond.

Geen items gevonden.

Meer casestudies